Măsurile luate la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău în vederea evitării aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

În perioada 11-31.03.2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău, exclusiv în baza programărilor on-line.

Programările on-line vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

Serviciile pentru care nu se fac programări on-line, solicitate Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, petiții și informații de interes public) pasapoarte@prefecturabacau.ro .

Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original.

Activitățile de audiență, la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.