Măsurile luate la Instituția Prefectului – Județul Bacău în vederea evitării aglomerării de persoane la sediile serviciilor teritoriale precum şi a prevenirii răspândirii COVID-19

În perioada 12-31.03.2020,  activitățile de audiență, relații cu publicul, registratura generală și de apostilare  a actelor oficiale administrative la sediul Instituției Prefectului – județul Bacău sunt suspendate.

Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa instituției prefectului prin celelalte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției.

Serviciile privind soluționarea petițiilor, cererilor de informații de interes public, memorii, documentații de fond funciar, recuperare taxe, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală/curierat rapid: str. Mărăşeşti, nr. 2-4, CP 600017, municipiul Bacău, judeţul Bacău,
e-mail: relatiipublic@prefecturabacau.ro, secretariat@prefecturabacau.ro,  fax: 004-0234-545.601, telefon: 0234 541 021, 0234534224.

Serviciile privind soluționarea cererilor pentru eliberarea apostilei vor fi efectuate exclusiv prin corespondență cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 din Instrucțiunile MIRA nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative (Art. 8 „Solicitanții pot depune documente și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

  1. Actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art. 6 și 7;
  2. Documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;
  3. Contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta”.

Adresa de corespondență este: str. Mărăşeşti, nr. 2-4, CP 600017, municipiul Bacău, judeţul Bacău,  cu detalii la telefon: 0234 541017.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.