Informare

În urma apariției în presă și în mediul online a unor speculații cu un caracter mai degrabă politic decât argumente de ordin tehnic, Instituția Prefectului Județul Bacău face următoarele precizări în ceea ce privește acțiunea în anulare a HCL 111/2021 de aprobare a bugetului și listei de investiții pe anul 2021 aparținând Consiliului Local Bacău.

Acțiunea depusă are la bază argumente de ordin legal și considerăm că opinia publică, având acces la documentele oficiale, poate judeca în acest moment, care au fost premisele atacării bugetului Municipiului Bacău.

Facem din nou precizarea că doar instanța de judecată se va pronunța asupra legalității întocmirii amendamentului care a schimbat complet construcția bugetară propusă de primarul Municipiului Bacău, în acord cu aparatul de specialitate.

În primul rând, Secretarul General al Municipiului Bacău nu a contrasemnat pentru legalitate hotărârea respectivă având elemente suficiente care indicau faptul că amendamentul introdus nu respectă condițiile de legalitate.

Amendamentul depus de cei 12 consilieri locali – ASU (PSD/PPU-SL) – PRO ROMANIA – PER – Consilier independent – încalcă reguli elementare din Codul Administrativ și din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale. Amendamentul nu a fost însoțit de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate, nici de avizele comisiilor de specialitate și nu a avut nota de fundamentare necesară. Mai mult decât atât, nu a respectat Legea nr. 52/2003 nefiind supus dezbaterii publice, în mod public și transparent.

Diminuarea secțiunii de funcționare cu suma de 21,7 milioane lei încalcă prevederile legale, întrucât autoritățile locale sunt obligate să asigure în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare. Mai mult decât atât, sumele propuse pentru diminuarea creditelor bugetare prin amendament nu au o analiză a angajamentelor legale încheiate de Municipiului Bacău și a obligațiilor contractuale pe care le are U.A.T Bacău cu furnizorii de servicii publice și terțe părți (de ex.plata personalului medical din centrele de vaccinare, decontarea abonamentelor la transportul public pentru vârstnici, lucrări de întreținere străzi).

În plus, introducerea pe lista de investiții a unor obiective, cum este, de exemplu, trenul urban, s-a făcut fără a avea o documentație în spate, pas absolut necesar pentru demararea investiției. În fapt, singurul lucru care s-a obținut a fost blocarea sumei de 1 milion de lei.

Bugetul adoptat cu amendamentul depus ulterior încalcă prevederile legale și acesta nu a putut să fie validat în sistemul național de raportare, fiind necesară reanalizarea și modificarea în mod corespunzător.

La acest moment, Primăria Municipiului Bacău a fost informată cu privire la înregistrarea acțiunii Instituției Prefectului la instanță și depinde de Consiliul Local Bacău cât de repede va formula un punct de vedere.

Pentru o informare corectă, cei care doresc pot parcurge argumentele invocate, accesând documentele de mai jos.

În final, adăugăm și solicitarea adresată instanței pentru scurtarea termenilor de judecată, întrucât, din nou, în spațiul public au apărut informații eronate.   ⇒⇒⇒ PDF