Încasarea contravalorii pașapoartelor electronice simple și a pașapoartelor simple temporare se face la Compania Națională „Imprimeria Națională”

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 152/2020 publicată în M.O. 802/01.09.2020 – pentru modificarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național de plăți on line, activitatea de încasare a contravalorii pașapoartelor electronice simple și a pașapoartelor simple temporare este preluată de către Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A.

Astfel, încasarea contravalorii pașapoartelor electronice și a pașapoartelor temporare se face în conturile Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., deschise la CEC BANK S.A.