În ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău de astăzi, 7 noiembrie 2018, prefectul și subprefectul județului, doamna Maricica-Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, au solicitat, în mod imperativ, îndeplinirea atribuțiilor legale specifice de către toți gestionarii fondurilor cinegetice, în special în zonele de restricție și supraveghere la granița cu județul Vrancea, atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru prevenirea extinderii pestei porcine africane pe raza județului Bacău

Astăzi, 7 noiembrie 2018, de la ora 12.00, prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa, împreună cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, au condus ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pe tema analizei si stabilirii măsurilor necesare privind gestionarea fondurilor cinegetice de pe raza județului Bacău și în scopul prevenirii extinderii pestei porcine africane în județul Bacău.

La ședință au fost invitați să participe cei 17 gestionari ai celor 57 de fonduri cinegetice de pe raza județului Bacău, precum și șeful Gărzii Forestiere Suceava.

Prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa a subliniat importanța acestei întruniri în cadrul celui mai înalt for de decizie la nivelul Instituției Prefectului- județul Bacau, dat fiind faptul că a fost identificat un focar de pestă porcină la granița cu județul Vrancea, în localitatea  Lespezi, comuna Homocea, iar porcii mistreți reprezintă un factor de risc major de răspândire a pestei porcine africane, fiind, astfel, imperios necesar a se suplimenta măsurile de prevenire și protecție.

In acest sens, a dat citire adresei Ministerului Apelor și Pădurilor pe această temă privind aplicarea prevederilor legale specifice și a solicitat prezentarea situației reale vizând gestionarea fondurilor cinegetice pe raza județului și măsurile întreprinse până acum în realizarea cotelor de recoltă.

De asemenea, a atras atenția asupra faptului că sunt sesizări cu privire la prezența porcilor mistreți în localități, în apropierea oamenilor, chiar a copiilor.

A solicitat, în mod imperativ, îndeplinirea atribuțiilor legale specifice de către toți gestionarii fondurilor cinegetice, în special în zonele de restricție și supraveghere la granița cu județul Vrancea, atât pentru siguranța cetățenilor, cât și pentru prevenirea extinderii pestei porcine africane pe raza județului Bacău.

A evidențiat responsabilitatea tuturor șefilor structurilor județene, în calitate de reprezentanți ai  instituțiilor de stat, ai Guvernului în teritoriu, care acționează operativ și legal pentru gestionarea situațiilor posibil generatoare de situații de urgență în vederea garantării siguranței populației, dar și a animalelor.

În ședință au fost aduse în discuție condițiile dificile pentru realizarea cotelor de recoltă la porci mistreți, dat fiind faptul că aceștia migrează dintr – o localitate în alta în căutarea hranei, precum și datorită faptului că, în această perioadă, localnicii desfășoară activități agricole și adună recoltele.

Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea a precizat că este necesară implicarea concretă a tuturor, profesionist și în detaliu iar, pentru eliminarea dificultăților identificate, toți factorii responsabili să transmită, în cel mai scurt timp, propuneri de măsuri specifice.

Prefectul Maricica Luminița Coșa a precizat că toate măsurile identificate, destinate să eficientizeze activitatea de gestionare a fondurilor cinegetice vor fi înaintate la București, spre analiză și aprobare.

Totodată, a dat citire Deciziei Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind aplicarea planului de măsuri pentru prevenirea pestei porcine la rumegătoarele mici și a solicitat conducerii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bacău prezentarea virusului pestei rumegătoarelor mici, cauzelor și modului de transmitere, dar și a măsurilor de combatere a bolii, potrivit Manualului operațional aprobat la nivel național.