În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020 a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 2 noiembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

 În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 46 din 19.10.2020, potrivit precizărilor din art. 4 alin (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, pentru Bereşti-Bistrița, întrucât se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (19.10.2020-02.11.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru unitățile administrativ-teritoriale  Moinești, Comănești, Răcăciuni, Sănduleni, Cașin, Căiuți, Filipeni, Orbeni, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale Luizi Călugăra, Bogdănești, Vultureni,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.