Guvernul României a dat Hotărârea nr. 179/10 martie 2020, privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Bacău”

„Prin această hotărâre a fost aprobat amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire Bacău”, prevăzut în Anexa 1 a hotărârii, conform variantei finale a proiectului tehnic.

De asemenea, tot prin această hotărâre, a fost aprobată declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut în hotărâre, care fac parte din coridorul de expropriere  al lucrării, aflate pe raza localităților Hemeiuș, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Nicolae Bălcescu, Sărata, Săucești din județul nostru, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.

Totodată a fost aprobată și lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităților amintite mai sus, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidența unităților administrativ teritoriale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor prevăzute în Anexa  2 a Hotărârii de Guvern 179”.
Liviu Miroşeanu
Prefectul judeţului Bacău