COMUNICAT – Guvernul României a aprobat în ședința de Guvern din data de 10 mai 2023 Ordonanța de urgență pentru aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene  1 august 2023-31 iulie 2029

În cadrul ședinței de guvern din data de 10 mai 2023  fost aprobată prin Ordonanță de urgență participarea României la Programul pentru școli al Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/791 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și lapte.

Programul pentru școli al României va fi implementat la nivel național în perioada  1 august 2023-31 iulie 2029, iar resursele financiare necesare programului se asigură de la bugetul de stat (pentru produsele de panificație), din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată.

Alocarea financiară pentru România prin FEGA  din partea Uniunii Europene, pe an școlar potrivit Deciziei (UE) 2023/106 este următoarea:pentru fructe și legume destinate școlilor 6.178.236 euro/an școlar și pentru lapte 11.303.390 euro/an școlar.

Ordonanța de urgență prevede și faptul că în situația în care programul se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată din bugetul local se aprobă prin  hotărâre de consiliu.

În cazul utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată de la bugetul de stat al României, autoritățile locale au obligația de a depune dererile de plată la centrele județene ale Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.

Instituțiile responsabile la nivel național pentru gestionarea Programului pentru școli sunt Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației și Ministerul Sănătății.

Programul pentru școli este în esență un program de educație pentru sănătate, grupul țintă al Programului fiind format din preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore și din elevii din clasele pregătitoare și I-VIII cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Programul se adrsează tuturor copiilor, indiferent de statutul social.

Pentru detalii puteți accesa următorul link: https://sgg.gov.ro/1/proiectele-de-acte-normative-care-ar-putea-fi-incluse-in-sedinta-guvernului-romaniei-din-10-05-2023/