Conferința dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor Femeilor-8 martie

Prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, împreună cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, a condus luni, 12 martie 2018, de la ora 14.00, lucrările Conferinței dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Femeilor-8 martie.

Evenimentul, organizat de Instituția Prefectului Județului Bacău în parteneriat cu Centrul FILIA și Asociația E-Romnja, s-a desfășurat la Centrul de Afaceri și Expozițional și a adus în atenție drepturile femeilor, respectarea acestora, prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și participarea politică a femeilor.

În deschidere, prefectul județului a mulțumit tutror celor care au răspuns invitației de a participa la conferință și a precizat: „Scopul evenimentului este de a aduce în atenția instituțiilor publice dificultățile cu care se confruntă femeile rome și ne-rome și de a identifica împreună cele mai bune soluții pentru a asigura respectarea drepturilor și libertăților individuale ale femeilor”.

La dezbatere au fost prezenți primarii unităților administrativ-teritoriale Buhuși, Odobești, Poduri și Valea Seacă, mediatorii sanitari și mediatorii școlari, șefii serviciilor publice deconcentrate și ai structurilor județene de arme ale Ministerului Afacerilor Interne, șeful Serviciului de Probațiuni, reprezentanți ai ONG-urilor, sindicatelor și patronatelor, precum și reprezentanții mass-media.

Discuțiile purtate au vizat planurile instituțiilor publice în ceea ce privește femeile rome și ne-rome din județul Bacău pentru promovarea drepturilor femeilor, combaterea violenței asupra femeilor, a discriminării și diminuarea fenomenului de sărăcie la nivelul acestora, urmărindu-se stabilirea modalităților de implicare mai accentuată a instituțiilor în educarea copiilor și sprijinirea femeilor, în special în mediul rural.