Comunicat – Vizita delegației Reprezentanței Comisiei Europene în România

Astăzi, 7 februarie 2023, la sediul Instituției Prefectului județul Bacău, domnul prefect Lucian Bogdănel a primit vizita delegației Reprezentanței Comisiei Europene în România, alcătuită din şefa Reprezentanței, doamna Ramona Chiriac și domnul Bogdan Bârla, șef echipă comunicare.

Vizita delegației Reprezentanței Comisiei Europene în județul Bacău face parte din programul EUpeDRUM, fiind un exercițiu care le oferă cetățenilor europeni posibilitatea de a juca un rol central în conturarea viitorului UE. Așa cum a precizat și doamna Ramona Chiriac, proiectul #EUpeDrum adună idei, oameni şi comunităţi, care contribuie la dialogul paneuropean numit Conferinţa privind viitorul Europei şi, în egală măsură, îşi doreşte să ajungă în toate colţurile României.

În cadrul întâlnirii a fost abordat subiectul absorbției fondurilor europene la nivelul județului Bacău, fiind subliniate aspecte legate de provocarea presupusă de implementarea proiectelor din PNRR, a celor finanțate prin cadrul bugetar multianual 2021-2027 al Uniunii Europene, precum şi de investițiile cuprinse în programul guvernamental „Anghel Saligny”, care în opinia domnului prefect reprezintă trei paliere investiționale care vor fi un test pentru capacitatea noastră administrativă şi vor necesita o mobilizare exemplară din partea beneficiarilor de finanțări, dar şi din partea instituțiilor avizatoare.

În acest context, a fost menționată și inițiativa constituirii la nivelul județului Bacău a Grupului de Lucru Suport Tehnic pentru monitorizarea şi accelerarea emiterii avizelor & autorizațiilor necesare implementării proiectelor de investiții derulate de beneficiari prin PNRR, programul guvernamental „Anghel Saligny” şi programele & axele aferente Cadrului bugetar multianual 2021 – 2027 al UE.

Astfel, doamna Ramona Chiriac a evidențiat faptul că județul Bacău ocupă un loc fruntaş în topul național al absorbției fondurilor europene şi că, îmbucurător, autoritățile administrației publice locale din județ au excelat şi în privința aplicațiilor depuse prin PNRR.

Totodată, au fost discutate aspecte legate de relevanța acțiunilor desfășurate la nivelul județului Bacău în domeniul sănătății, ocazie cu care şefa Reprezentanței Comisiei Europene a remarcat investițiile derulate în sănătatea băcăuană de Consiliul Județean, apreciind că experiența pandemiei ne-a dovedit tuturor că întărirea rezilienței domeniului sanitar este un imperativ care nu suportă amânare.

Totodată, domnul prefect Lucian Bogdănel a scos în evidență nevoia unei comunicări mai apropiate de cetățean a Bruxelles-ului, mai ales în contextul dificil pe care-l traversăm, marcat de urmările conflictului militar persistent din Ucraina şi de consecințele nefaste ale crizei energetice de la nivel european.

În acest sens, doamna Ramona Chiriac și-a manifestat deschiderea în vederea susținerii dialogului permanent cu autoritățile naționale, regionale și locale, precum și cu structurile parlamentare, cu partenerii sociali, cu alte părți interesate, cu mediul universitar și cu reprezentanți ai societății civile, Reprezentanța constituind, de fapt, vocea Comisiei Europene în România.

Cu această ocazie, domnul prefect a subliniat faptul că în acest context problematic, politicile şi strategiile de transformare avansate de Comisia Europeană, fundamentate în principal pe „Green Deal” (Pactul Verde European), nu trebuie să aibă un cost social care să se răsfrângă (doar) asupra categoriilor defavorizate, cauzând – prin asta – o potențială atitudine refractară a populației față de temele europene la zi.