Comunicat

📌Prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdănel, în calitate de președinte al Comitetului pentru Situații de Urgență la nivelul Județului Bacău, a condus astăzi 11 octombrie 2023, o ședința de lucru cu reprezentanții instituțiilor din cadrul Grupului de Suport Tehnic și alături de primarii comunelor Răcăciuni și Parava, în vederea definitivării planului de măsuri pentru gestionarea și remedierea situațiilor de urgență generate de inundațiile din comuna Răcăciuni – DN2 (E85).

📄Planul de măsuri ce urmează a fi aprobat în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va cuprinde, printre altele: lucrări agrotehnice, lucrări silvice de împădurire și de amenajări antierozionale; lucrări de combatere a eroziunii solului; întocmirea unui studiu pedologic și agrochimic; executarea unor expertize tehnice; decolmatarea periodică a podețului de pe DN2; reparații la cele 2 baraje pe torentul Teiuș; executarea expertizei, decolmatării și amenajării albiei pârâului din zona podețului CFR etc.

🚧În prezent, au început lucrări premergătoare planului de măsuri, finalizându-se decolmatarea podețului de pe E85 și continuând demersurile pentru degajarea aluviunilor de sub podețul din zona Fermei.

🗣“ Am discutat cu conducerea Sucursalei Regionale Iaşi a CFR care va demara, în cel mai scurt timp posibil, decolmatarea podețului feroviar din comuna Răcăciuni. Am solicitat APIA să discute cu fermierii locali respectarea cerinței ca lucrările agricole să fie realizate în lungul curbelor de nivel, urmând ca după elaborarea proiectului tehnic torenții Cornățel şi Teiuş să fie amenajați pentru preluarea şi asigurarea tranzitării debitelor în caz de ape mari în zona podețelor menționate.
De asemenea, cu sprijinul Romsilva – Direcția Silvică Bacău, în amonte, vor fi realizate împăduriri pentru prevenirea eroziunii accelerate a pământului, fenomen constatat de GST în urma vizitei pe teren de la finalul lui septembrie.” – a declarat prefectul județului Bacău, domnul Lucian Bogdănel