Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 30 în data 16.06.2020 privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-COV-2, pe teritoriul României la data de 15.06.2020, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor noi cazuri de persoane infectate, care mențin o presiune constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ teritoriale și a sistemului sanitar, în contextul necesității de creare a condițiilor socio-economice necesare relansării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situații de Urgență și în conformitate cu normele legale în vigoare, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea nr. 30 în data de 16 iunie 2020 prin care se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul țării pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 17 iunie a.c.

 

Din măsurile propuse evidențiem:

 

 • Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile;
 • Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul dc muncă;
 • Pentru toate persoanele care vin în România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, se instituie măsura carantinării/izolării la locuința/locația declarată de persoana în cauză timp de 14 zile, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz, cu unele excepții.
 • Persoanele care vin în România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care, înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia, intră în carantină/izolare la locuința/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz;
 • Persoanele care fie au plecat din România și petrec o perioadă mai scurtă de 14 zile în altă țară exceptată de la măsura carantinării/izolării, fie au petrecut o perioadă de cel puțin 14 zile cumulativ în țări exceptate de la măsura carantinării/izolării nu intră în carantină/izolare la intrarea în România;
 • Persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale;
 • Se menține măsura introducerii în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligarea de a suporta contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate, a persoanelor care nu respectă măsurile de carantină/izolare la locuință/ locația declarată;
 • Pe perioada executării măsurii de izolare/carantină la domiciliu sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, ar putea participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei rude / afin de gradul 1-3, cu acordul Direcției de Sănătate Publică și avizul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • Menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
  Fac excepție:
  🔹Activitățile de pregătire fizică (altele decât în sporturile de contact) în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, ce pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, cu condiția ca activitățile de pregătire fizică în spații închise să se desfășoare numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
  🔹 Competițiile sportive (altele decât sporturile de contact) organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, ce se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății;
  🔹 Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, studiourilor de producției de film și audiovizual, precum și evenimentele culturale în aer liber, ce se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății;
  🔹 activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, ce se pot desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
  🔹 activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, ce se pot derula numai cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
  🔹 evenimentele private în spații închise, se pot desfășura cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică;
  🔹 evenimente private în spații deschise, se pot desfășura cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică;
  🔹 interzicerea circulației în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
  🔹 menținerea interzicerii intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu unele excepții.

 • Menținerea suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre țările și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru care nu se aplică excepția carantinării/izolării, stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu unele excepții.

 • Se pot relua zborurile către și dinspre țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență;

 • Menținerea suspendării consumului produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor;

 • E necesar să fie permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă în spațiile respective destinate acestui scop;

 • Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice să fie permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

 • În centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici în scopul realizării activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor, nu este permisă:
  🔹activitatea restaurantelor, cafenelelor sau altor asemenea unități de alimentație publică, cu excepția celor dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe minime de 2 metri între mese și cel mult 4 persoane care nu sunt membri ai aceleiași familii la o masă.
  🔹 exploatarea locurilor dejoacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.

 • Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

 • Menținerea instituirii obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniști de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori;

 • Instituirea obligativității de organizare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății;

 • Instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea;

 • Instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite;

 • Accesul pe plaja neamenajată să se facă în mod liber, cu respectarea regulilor de distanțare fizică. Utilizarea plajei se va face cu menținerea unei distanțe de cel puțin 2 m între persoane în orice moment, cu excepția membrilor aceleiași familii;

 • Accesul persoanelor pe suprafețele de plaje amenajate cu șezlonguri să se realizeze doar cu asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite. Aceleași reguli de distanțare fizică se aplică și pentru suprafața de 30% fără șezlonguri.

 • Activitatea în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, să fie permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite;

 • Să se permită în cadrul unităților instituțiilor de învățământ organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi, studenți, cadre didactice, precum și activitățile specifice unităților/instituțiilor de învățământ în condițiile respectării măsurilor de prevenire stabilite.