C.E.C. Bank vine în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice, prin extinderea modalităților de plată existente

Urmare a emiterii de către Ministrul Finanțelor Publice a Ordinului nr. 1976/2018 vizând îmbunătățirea cadrului de colectare a contravalorii obligațiilor reprezentând impozite, contribuții, taxe, alte venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat sau a sumelor colectate de instituțiile publice fiscale, C.E.C. Bank vine în întâmpinarea contribuabililor persoane fizice, prin extinderea modalităților de plată existente (ordin de plată, internet și Mobile banking) făcând posibilă și încasarea de taxe și impozite, în numerar la ghișeele Băncii, în baza Convenției încheiate cu Ministerul Finanțelor Publice în 2011, care a fost amendată în data de 09.05.2018.

Astfel, în prezent, clienții și non clienții C.E.C. Bank au posibilitatea plății sumelor datorate către bugetele locale și ale statului atât prin virament cât și în  numerar, la ghișeele C.E.C. Bank.

De asemenea, având în vedere prevederile art. V, alin. 1 și 2 din O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 1 iunie 2016, C.E.C. BANK SA nu mai aplică ștampile pe documentele emise de către casieriile Băncii.