Audiențe 16 octombrie

Problemele de fond funciar sesizate de petenți, privind punerea în posesie a unui teren, în Hemeiuș și Mărgineni, au fost soluționate, în audiența de astăzi, prin dispunerea de verificare în teren de către comisiile locale, în prezența petentului, a suprafețelor existente, față de cele deținute în actele de proprietate, cu raportarea suprafețelor lipsă pentru care se vor face propuneri de teren în compensare din rezerva unităților administrativ teritoriale respective, agreate de petent.