A fost efectuată analiza stadiului implementării în luna februarie a anului 2019 a Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ

În Comisia județeană care monitorizează implementarea Programului pentru școli pe tema asigurării alimentelor în unitățile de învățământ, au fost prezentate acțiunile desfășurate  în luna februarie în vederea  aplicării prevederilor H.G. nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2018-2019, de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu de activitate.

Astfel, Direcția pentru Agricultură Bacău, a eliberat în luna februarie a anului 2019,  5 (cinci) certificate de conformitate pentru măr,  în vederea distribuirii în școli.

Reprezentanții Oficiului Fitosanitar Bacău au efectuat un control al capacităților de depozitare a merelor la agentul economic distribuitor de fructe în școli. Stocul a fost de 500 to și nu au fost constatate neconformități pe linie fitosanitară.

Cu ocazia inspecțiilor tematice efectuate de reprezentanții din Inspectoratul Școlar Județean Bacău, unităților de învățământ le-a fost recomandată organizarea de activități extracurriculare și extrașcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe și legume proaspete și de lapte și produse lactate. Totodată, la întâlnirile pe zone, efectuate de inspectorii școlari de management instituțional, directorii unităților de învățământ preuniversitar au fost înștiințați de importanța consumului de fructe, legume proaspete, lapte și produse lactate și îndrumați ca, în săptămâna ”Școala Altfel” să aibă cuprins în programul activităților și evenimente care să marcheze acest aspect, fiind îndrumați să comunice aceste activități cu precizarea datei și locului unde se vor desfășura ori s-au desfășurat.

Menționăm că numărul de preșcolari / elevi din unitățile de învățământ cu personalitate juridică din județul Bacău existenți la data de 05.03.2019, beneficiari conform HG 640/2017 este de 66.658 din care 10.984 preșcolari, 30.670 elevi nivel primar, 25.004 elevi nivel gimnazial. Până la această dată, conducerea ISJ Bacău nu a fost informată de posibile probleme întâmpinate de unitățile de învățământ în derularea distribuției produselor.

Potrivit informării din partea Direcției de Sănătate Publică, în luna februarie 2019, au fost realizate 3 activități, respectiv:

  • 8.02.2019 –  acţiune interactivă cu copiii şi părinţii beneficiari ai Proiectului „Copii sănătoşi pentru o comunitate sănătoasă”, proiect derulat în parterneriat cu SOS Satele Copiilor Hemeiuş, cu următoarele activităţi: informare, dicuţii, ateliere practice de preparare a salatelor de fructe şi legume, sesiune de întrebări şi răspunsuri,  postare poze în reţeaua de specialitate din mediul online;     
  • 19.02.2019 – activitate cu copiii de la Gradinița nr 18, aparținand Școlii Gimnaziale ”A.I.Cuza” Bacău, pe tema  consumului de fructe și legume, cuprinzând cântece și poezii la temă, servirea de legume si fructe după activitate;
  • 28.02.2019 – activitate de informare la copiii de la Școala Gimnazială Dumbrava- Comuna Gura Văii despre importanța alimentatiei sănătoase pentru o dezvoltare armonioasă.

Până la această dată, potrivit datelor transmise, nu au fost întâmpinate probleme în derularea procesului de distribuție a produselor.