Audienţă 5 noiembrie 2019

În urma audienţei de astăzi, privind aplicarea legilor fondului funciar, am solicitat informații suplimentare comisiei locale Buhoci, în vederea clarificării situației privind reconstituirea dreptului de proprietate.
Cererea petentului va fi soluționată în conformitate cu prevederile legale în vigoare și hotărârile judecătorești existente, după analizarea răspunsului Comisiei locale Buhoci de către aparatul de specialitate al instituției.