Grupul de lucru Suport Tehnic de monitorizare a stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor necesare depunerii/implementării în timp a proiectelor finanţate din fonduri europene/guvernamentale comunica, in vederea delimitarii etapelor de avizare obligatorii si clarificarii termenelor fixe si a celor ce pot fi reduse, in sprijinul Unitatilor Administrativ Teritoriale

Grupul de lucru Suport Tehnic de monitorizare a stadiului eliberării avizelor/autorizațiilor necesare depunerii/implementării în timp a proiectelor finanţate din fonduri europene/guvernamentale comunica, in vederea delimitarii etapelor de avizare obligatorii si clarificarii termenelor fixe si a celor ce pot fi reduse, in sprijinul Unitatilor Administrativ Teritoriale, urmatoarele proceduri:

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private,procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor şi etapele premergătoare obţinerii avizului de securitate la incendiu/protecţie civilă”. (aici)