Videoconferință privind organizarea Referendumului național pentru revizuirea Constituției 6-7 octombrie 2018

 

Prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, împreună cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea și membrii Comisiei tehnice județene, a participat la ședința Comisiei Tehnice Centrale pentru coordonarea activităților de organizare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției, în sistem videoconferința, susținută de ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen Daniela Dan.

Videoconferința a avut un caracter de lucru, pe tema modului de organizare în vederea bunei desfășurări a referendumului .

La nivelul județului Bacău, activitatea se desfășoară conform Calendarului electoral stabilit de Guvernul României. Astfel, a fost constituit Biroul electoral de circumscripție județeană nr. 4, prin tragerea la sorți a președintelui și completarea cu delegații partidelor politice parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale ce au grup parlamentar propriu în cel puțin una din cele două Camere ale Parlamentului.   Au fost constiuite, prin ordin de prefect, Comisia tehnică județeană pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției și Grupul tehnic de lucru pe lângă Comisia tehnică județeană Bacău, precum și personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Județean nr. 4, necesar pentru organizarea și desfășurarea referendumului.

În prezent, este demarată activitatea de achiziție directă a materialelor necesare birourilor electorale ale secțiilor de votare.

 Pentru informarea cetățenilor, pe site-ul Instituției Prefectului – județul Bacău https://bc.prefectura.mai.gov.ro/ a fost creată rubrica „Referendum 6-7 octombrie 2018”, unde sunt postate informații privind denumirea, datele de contact și programul de lucru al Biroului Electoral Județean nr. 4 Bacău, Ordinele Prefectului județului Bacău în domeniu, sau legislația electorală relevantă.