Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința de lucru a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Astăzi, 28 ianuarie 2019, de la ora 08.30, subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința de lucru a Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată, care s-a desfășurat la sala mică a Palatului Administrativ.

În cadrul ședinței s-a prezentat raportul de activitate al comisiei pentru anul 2018 și au fost analizate 42 de documentații de fond funciar, din care 40 au fost validate prin hotărâri.

Subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, a precizat că activitatea comisiei a fost mult  eficientizată: „Au fost eliminate bariere  administrative și au fost găsite soluții pentru o mai bună desfășurare a activității  grupului de lucru de pe lângă Comisia județeană Bacău. Pentru anul 2019, obiectivul principal este soluționarea problemelor privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere. De asemenea, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, prin Hotărârea Comisiei județene Bacău  nr. 18818/28.11.2018, a fost aprobată o procedură de modificare a titlurilor de proprietate astfel încât persoanele îndreptățite să poată să își corecteze titlurile pe cale administrativă, cu condiția ca terenurile respective să nu fi făcut obiectul vreunui contract translativ de proprietate înscris în cartea funciară”.