Subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința Comsiei mixte de control al respectării obligațiilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia la nivelul județului Bacău

Astăzi, 1 octombrie 2018, la sala mare a Palatului administrativ, subprefectul județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, a condus ședința Comisiei mixte de control al respectării obligațiilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia la nivelul județului Bacău.

În cadrul ședinței, directorul executiv al Direcției Județene pentru Agricultură, doamna Simona Barzaghideanu, a prezentat Regulamentul de Organizare și Funcționare al comisiei și a făcut o informare privind activitățile desfășurate, până acum, pentru respectarea legii. Astfel unitățile administrativ-teritoriale au fost informate cu privire la buruiana ambrozie și efectele negative ale acesteia, precum și cu privire la acțiunile pe care autoritățile administrației publice locale sunt obligate să le desfășoare, etapizat, în anumite perioade ale anului. Acestora li s-a solicitat realizarea, în prima parte a acestei luni, a centralizatorului cu suprafețele de teren pe care s-a constatat existența buruienii ambrozia, precum și transmiterea de somații unde au fost identificate focare de infestare.

Totodată, a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei mixte de control, în conformitate cu prevederile Legii nr.  62/09.03.2018 privind combaterea buruienii ambrozia, precum și Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 707/2018.

Subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, a precizat că Instituția Prefectului – Județul Bacău sprijină activitatea comisiei și, în acest sens, solicită autorităților administrației publice locale să respecte prevederile legale și termenele de realizare a activităților ce le revin în responsabilitate.

Comisia, constituită prin ordin al prefectului, este formată din specialiști desemnați din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Direcției Județene de Sănătate Publică, precum și ai autorităților publice locale pe a cărei rază teritorială se face controlul și are atribuții de verificare și constatare a nerespectării prevederilor legale în domeniu de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și de aplicare a sancțiunilor prevăzute legal.