STOP arderilor necontrolate pentru igienizarea terenurilor!

Având în vedere că numărul mare de incendii izbucnite, în ultima perioadă, în zonele rurale pe islazuri, în apropierea pădurilor, precum şi începerea activităţilor agricole de curăţare a miriştilor, livezilor şi a viilor de vegetaţia uscată, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău desfășoară activități în teren de instruire și informare atât cu cetățenii, cât și cu reprezentanții administrație publice locale privind arderile necontrolate.
Incendiile de vegetaţie uscată se produc, în principal, din cauza nerespectării condiţiilor prevăzute de lege.
Nu ne vom opri din a atrage atenția, ori de câte ori va fi cazul, asupra pericolului pe care îl reprezintă arderile necontrolate pentru igienizarea terenurilor. De aceea, transmitem din nou un apel către populaţie şi către factorii de răspundere din administraţiile locale, să respecte interdicţiile privind focul deschis.
Subliniem faptul că, arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor vegetale şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, precum şi amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.
Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTINENE” al Județului Bacău face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
• Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţiişi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilorşi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.