Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri

🌳 Măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” vizează înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum şi de către formele asociative ale acestora, a următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole:
a) trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha.
b) perdele forestiere de protecție ce acoperă minimum 0,1 ha.