Soluționare probleme cetățeni. Audiențe 30.10.2019

Sesizările și problemele cetățenilor din județul Bacău mi-au fost aduse din nou la cunostință în cadrul audienţelor susţinute astăzi, 30.10.2019.
Am dispus solicitarea către instituțiile competente, respectiv UAT Bacău și OCPI, a unor date suplimentare privind modalitatea de punere în posesie și înscrierea în cartea funciară a terenului restituit în baza Legii nr.10/2001, astfel încât cererea petentului să fie soluționată în conformitate cu prevederile legale