Soluționare probleme cetățeni. Audienţe 20 noiembrie

În cadrul audiențelor susținute astăzi au fost lămurite aspecte privind situația unui dosar depus în vederea modificării unui titlu de proprietate care a fost restituit spre completare. Acesta urmează a fi supus, după verificare, spre aprobare în următoarea ședință a Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
Un alt caz prezentat prefectului, Valentin Ivancea, a fost situaţia unor terenuri din comunele Itești și Săucești pentru care s-a solicitat sprijin atât din partea primăriilor cât și a Oficiului de Cadastru și a Consiliului Județean, în vederea identificării acestora la momentul actual, conform PUG-urilor avizate și aprobate de către instituțiile abilitate.