Ședința de lucru comună cu reprezentanții C.R.A.B., I.S.U. Bacău, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, D.S.P., ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ”SIRET” BACĂU și reprezentanții U.A.T.-urilor Măgura, Răcăciuni, Târgu Trotuș, Zemeș, Livezi, Gioseni, Nicolae Bălcescu, Filipești, Gârleni, Mănăstirea Cașin, Sărata, Valea Seacă, Hemeiuș, Gura Văii și Letea Veche

Astăzi am coordonat sedința de lucru comună cu reprezentanții C.R.A.B., I.S.U. Bacău, AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, D.S.P., ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ”SIRET” BACĂU și reprezentanții U.A.T.-urilor Măgura, Răcăciuni, Târgu Trotuș, Zemeș, Livezi, Gioseni, Nicolae Bălcescu, Filipești, Gârleni, Mănăstirea Cașin, Sărata, Valea Seacă, Hemeiuș, Gura Văii și Letea Veche.

Scopul întâlnirii a fost acela de a urgenta preluarea de către C.R.A.B a infrastructurii aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de la UAT-uri.
Au fost identificate problemele de la fiecare instalație și dezbătute, urmând ca o comisie tehnică să se deplaseze în teren pentru evaluare și preluare acolo unde sunt îndeplinite toate condițiile tehnice.