Se monitorizează soluționarea problemelor cetățenilor. Audienţă 10.10.2019

Am convocat astăzi comisia locală de fond funciar a comunei Colonești în vederea soluționării cazului domnului Cârlan, prezentat în audiența din 02.10.2019. Împreună cu primarul comunei, domnul Mârzac Iancu Valentin, am stabilit măsurile legale ce trebuie luate pentru punerea în executare a hotărârii judecătorești.