Referendum 6-7 octombrie 2018

=== Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţean nr. 4 Bacău ===

Bacău, Palatul Administrativ, str. Mărăşeşti, 2-4

Preşedinte: judecător DAMIAN Mia Cristina

ANUȚI Vlad Adrian – delegat U.S.R.

DUMITRESCU Cristian – delegat P.M.P.

NĂVODARIU Tania – delegat A.L.D.E.

POPA Ciprian – delegat P.S.D.

ȘIPOȘ Erna – delegat U.D.M.R.

ȚARĂLUNGĂ Gabriela – delegat P.N.L.

Tel.:  0234 535 000 ; Fax: 0234 535 574 ; bejbacau@bec.ro

Program: 10.00 – 16.00


 


Delimitarea secţiilor de votare din judeţul Bacău


Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați prin tragere la sorți din data de 03.10.2018

Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați prin tragere la sorți din data de 03.10.2018

Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați prin tragere la sorți din data de 02.10.2018

Lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare desemnați prin tragere la sorți din data de 01.10.2018

Lista  presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare desemnati prin tragere la sorti din data de 28.09.2018


HOTĂRÂRI BEC NR. 4 JUDEȚUL BACĂU

Hotărârea nr. 17 – prvivind soluționarea unor contestații

Hotărârea nr. 16 – privind soluționarea sesizării Asociație Funky Citizens

Hotărârea nr. 15 – privind înlocuirea unui membru dintr-un birou electoral al secției de votare

Hotărârea nr. 14 – privind înlocuirea unor membri ai unor birouri electorale ale secțiilor de votare

Hotărârea nr. 13 – privind respingerea plângerii formulate de dna Irina Camelia Bălan

Hotărârea nr. 12 – privind admiterea cererilor de înlocuire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Hotărârea nr. 11 – privind respingerea solicitării dlui Daniel Rezmireș

Hotărârea nr. 10 privind respingerea contestația dnei Gîtu Maria

Hotărârea nr. 9 – privind respingerea plângerii formulate de dl Mihai Alexandru Voicu

Hotărârea nr. 8 – privind unele măsuri referitoare la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la Referendumului național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018

Hotărârea nr. 7 – privind admiterea cererilor de înlocuire a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare

Hotărârea nr. 6- pentru buna desfășurare a preluării și predării materialelor necesare desfășurării Referendumului național privind revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, Anexa nr.1, Anexa nr. 2 

Hotărârea nr. 5 – desemnare purtator de cuvât al BEC nr. 4 Județul Bacău

Hotărârea nr. 4 – soluționare cereri inlocuiri președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare

Hotărârea nr. 3 – soluționare contestație depusă de dna Naiman Mariana

Hotărârea nr. 2 – soluționare adresa dlui Mihai Alexandru Voicu privind aplicarea art. 79 din Legea nr. 208/2015

Hotărârea nr. 1 –  soluționare adresă PNL cu privire la eliberarea de către primari a extrasului din Registrul electoral

 


=== Ordine Prefect ===


=== Legislaţie Electorală ===

=== HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central ===

=== COMUNICATE ale Biroului Electoral Central ===


=== Procese Verbale ===

  • PV nr. 10/22.09.2018 privind completarea Biroului electoral al circumscriptiei nr.4 judetul Bacau cu delegatii partidelor politice parlamentare si ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului Romaniei
  • PV 6027/I/A /20.09.2018 – Proces Verbal privind tragere la sorti, a Preşedintelui Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană Bacău, pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie 2018