Protocol-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii între Instituția Prefectului, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule și unitățile administrativ teritoriale din județul Bacău

Prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa, împreună cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, au participat la ședința cu reprezentanții unităților administrativ teritoriale, susținută de comisar șef de poliție Ovidiu Genes -șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule, Ţarcă Ionuţ – Şef Compatiment Înmatriculări, ing. Zota Daniel, şef Compartiment Informatic, pe tema schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule.

La nivelul județului Bacău, se încheie un protocol-cadru de cooperare privind schimbul de informaţii între Instituția Prefectului, prin Serviciul Public Comunitar Regim Permise Auto și Înmatriculări Vehicule și unitățile administrativ teritoriale din județul Bacău, protocol care are ca obiect  cooperarea între instituţii publice, prin realizarea schimbului de informaţii prin mijloace electronice interoperabile sau alte canale de comunicare, în scopul corectei înregistrări în evidenţele fiscale locale şi ale Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor a mijloacelor de transport înmatriculate sau supuse înmatriculării în România, precum şi a radierilor sau a transmiterii dreptului de proprietate.

 Acest protocol se încheie în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare și ținând seama de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal.

În acest sens, fiecare unitate administrativ teritorială va avea o persoană responsabilă (și un supleant al acesteia), cu cunoștințe medii de utilizare a calculatorului,  în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în protocol, astfel încât să poată fi realizat un schimb de informaţii bidirecţional, între DRPCÎV şi serviciile publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, pe de o parte, şi unitățile administrativ-teritoriale, pe de altă parte.