Prin modificările legislative aduse Legii nr. 248/2005, privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate, începând cu data de 20.07.2018, termenele de valabilitate a paşapoartelor simple electronice se modifică

Având în vedere Legea nr. 133/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005,  privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinatate, care va intra în vigoare la data de 20.07.2018, începând cu această dată,  termenele de valabilitate a paşapoartelor  simple electronice se modifică după cum urmează:

  1. a) 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani
    b) 5 ani  pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18 ani
    c) 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani

Pașaportul simplu temporar se eliberează în termenul legal prevăzut pentru eliberarea pașaportului simplu electronic.

Totodată, în scopul asigurării unui serviciu public eficient, eliberarea unui paşaport simplu temporar în termen de cel mult 3 zile  lucrătoare de la data depunerii cererii,  pentru cetăţenii români aflaţi în situaţii speciale, se va asigura cetăţenilor români care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de lege şi care se află în situaţii obiective în care,  din motive de sănătate, familiale sau profesionale, este necesară şi urgentă prezenţa lor pe teritoriul altui stat şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Modificările legislative mai sus amintite instituie obligaţia pentru solicitanţii paşapoartelor de a dovedi situaţiile speciale cu documente care să ateste motivele de sănătate, familiale sau profesionale, care determină necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate.

Astfel, din documentele prezentate de către solicitanţi trebuie să reiasă atât necesitatea, cât şi urgenţa deplasării în străinătate, necesitate şi urgenţă determinate de motive de sănatate, familiale sau profesionale, în condiţiile în care nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic.

Raportat la cadrul legal, cu titlu strict exemplificativ şi nelimitativ, aducem în vedere cetățenilor faptul că documentele care atestă motive de sănătate ar putea fi reprezentate de: documente emise de autorităţile medicale, care consemnează (din care rezultă) necesitatea efectuării unui tratament/unor investigaţii/unor proceduri medicale în străinătate de către solicitantul paşaportului, necesitatea procurării unei medicaţii din străinătate, etc; documente emise de autorităţile medicale care indică faptul că persoana în cauză este programată la o entitate medicală străină, la o anumită dată, pentru efectuarea unui tratament/unor investigaţii sau proceduri medicale şi nu există timpul necesar pentru emiterea paşaportului simplu electronic, etc.

De asemenea, documentele care atestă motive familiale ar putea fi reprezentate de documente din care rezultă că o persoană (aflată în funcţie de situaţie, în România sau în străinătate), cu care solicitantul paşaportului are legături de familie, se află:

– în situaţia necesară şi urgentă de a urma un tratament/de a efectua investigaţii sau proceduri medicale în străinătate, de a i se procura medicaţie din străinătate, etc;

– în diverse situaţii de dificultate în străinătate: deces, accidente, stare de arest, procese judecătoreşti, etc.
– în situaţii în care este necesară asigurarea asistării sau reprezentării intereselor sale în străinătate, etc.

Documentele care atestă motive profesionale ar putea fi reprezentate de documente/înscrisuri emise de entităţi (autorităţi, instituţii publice/private, societăţi, companii, organizaţii, etc.), din ţară sau din străinătate, din care rezultă necesitatea şi urgenţa deplasării în străinătate a solicitantului, în contextul exercitării atribuţiilor (sarcinilor, îndatoririlor, misiunilor, responsabilităţilor) sale profesionale, al participării la cursuri (conferinţe, seminarii, etc.) profesionale.