Prin Hotărârea CJSU Bacău din 18 mai a.c., s-au modificat scenariile după care elevii vor participa la cursuri – doar 4 unități administrative-teritoriale cu scenariu galben. Scenariile se aplică de a doua zi.

În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr. 3755/560/2021, merg la şcoală cu prezenţă fizică toţi copiii din grădiniţe, toţi elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare şi elevii claselor terminale. Elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile în care rata de infectare este sub 1 la mia de locuitori, merg, de asemenea, la şcoală, cu prezenţă fizică. Ceilalţi elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localităţile în care rata de infectare, este încă peste 1 la mia de locuitori, desfăşoară orele în sistem online.

Potrivit art. 2, alin. 3) din Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3805/703din 17 mai 2021, „scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ, pe parcursul anului școlar/universitar, se va actualiza în funcție de situația epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină”.

Astfel, prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău nr. 70 din 18 mai a.c., elevii vor participa la ore după noi scenarii.Doar în unitățile administrativ- teritoriale: Coloneşti, Hemeiuș, Lipova și Oituz, elevii vor învăța după scenariul galben, respectiv prin participare zilnică cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII a și a XII a, a XIII a și a elevilor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, precum și a elevilor din învățământul special, indiferent de clasă, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară, în timp ce elevii din celelalte clase/ani de studiu vor participa la ore zilnic, în sistem on-line. Elevii din celelalte unități administrativ-teritoriale care nu au fost amintite mai sus, vor învăţa potrivit scenariului  verde, respectiv  prin participare zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariile se aplică de a doua zi.

Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 70 prevede la art. 2 că „scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău se vor actualiza ori de câte ori este nevoie, în funcție de situația epidemiologică la nivelul fiecărei localități, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină”.

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău nr. 70 cu anexa cuprinzând scenariile de învățământ pot fi vizualizate în întregime accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/