Prin HG nr. 698 din 17 septembrie 2019, Executivul vine în sprijinul comunităților locale afectate de calamități

#GuvernulRomâniei a aprobat alocarea a peste 3,7 milioane lei pentru refacerea a 30 de obiective (drumuri, poduri si podețe), din 27 de unități administrativ-teritoriale, din județul Bacău, obiective de infrastructură afectate de inundațiile din 2019.
#PrefecturaBacău a coordonat activitatea comisiilor mixte de inventariere şi evaluare a pagubelor înregistrate, înaintând Guvernului situația acestora.
🔵Prin HG nr. 698 din 17 septembrie 2019, Executivul vine în sprijinul comunităților locale afectate de calamități.