Prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, au primit vizita Excelenței Sale, Marco Giungi, Ambasadorul Republicii Italia în România, însoțit de doamna Nicoletta Fioroni, șef Birou economic și comercial

Joi, 8 februarie 2018, de la ora 12.00, la Palatul Administrativ, prefectul și subprefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa și domnul Valentin Ivancea, au primit vizita Excelenței Sale, Marco Giungi, Ambasadorul Republicii Italia în România, însoțit de doamna Nicoletta Fioroni, șef Birou economic și comercial.
​Discuțiile purtate au vizat identificarea oportunităților și ocaziilor pentru îmbunătățirea relațiilor de colaborare pe diferite domenii de activitate, între autoritățile publice locale și oameni de afaceri de ambele părți.
​Excelența Sa, Marco Giungi a precizat că „sunt premise care susțin îmbunătățirea cooperării, dat fiind că există o prezență masivă a românilor în Italia, în special a băcăuanilor în Torino, precum și a italienilor în România, fapt ce constituie o bază pentru dezvoltarea acestor relații. La nivel macroeconomic, Italia este prima țară ca număr de prezențe a companiilor italiene în România, însă, multe din aceste companii, fie că deja se dezvoltă sau că vin pentru prima dată, se confruntă cu problema forței de muncă”, fapt pentru care se dorește a se cunoaște disponibilitatea și potențialul Bacăului pentru colaborări concrete cu oameni de afaceri italieni.
​Prefectul județului, doamna Maricica Luminița Coșa, a mulțumit Ambasadorului Republicii Italia pentru timpul acordat Instituției Prefectului Județului Bacău, evidențiind că, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, are posibilitatea de a răspunde, în mod concret, privind politica Guvernului la nivelul județului Bacău.
​„Companiile italiene, în marea lor majoritate, în județul Bacău, funcționează în zona urbană, fapt pentru care ar fi de interes dezvoltarea unor noi relații de colaborare în mediul rural, unde oamenii sunt dispuși să muncească mai mult și să trateze cu multă seriozitate un nou loc de muncă. Județul Bacău este structurat pe două zone distincte, o zonă de munte, cunoscută ca Valea Muntelui, unde este un bogat potențial turistic și zona de est, unde solul este propice pentru agricultură. Instituția Prefectului Județului Bacău are posibilitatea de a coopta toate instituțiile și autoritățile publice, precum și organizații private cu potențial, având o colaborare foarte bună cu acestea. Ne dorim să venim în sprijinul dezvoltării unor colaborări concrete, de succes, sens în care este necesar să ne prezentați o ierarhie de interes pentru a veni cu propuneri concrete, stabilirea unor detalii de acest fel făcând posibilă concretizarea unor noi parteneriate de colaborare”, a declarat prefectul județului Bacău.
​La rândul său, subprefectul județului Bacău a precizat că „sub patronajul Instituției Prefectului Județului Bacău, se pot organiza întâlniri pentru a fi identificate și stabilite conexiuni între autorități și oameni de afaceri din ambele state” și a enumerat alte câteva domenii de interes precum pomicultura și viticultura, alături de turism și agricultură. De asemenea, a prezentat și câteva exemple de antreprenori de succes din domeniul agriculturii, utilizând expertiza unor firme recunoscute în domeniu, din alte state.
​Excelența Sa, Marco Giungi, a apreciat că, pe lângă relațiile de colaborare existente cu regiunea Piemonte, care este o zonă accentuat industrializată, există premisele dezvoltării unor colaborări fructuoase cu provincia autonomă Trentino, care excelează în domeniile de interes evidențiate, turism, viticultură și pomicultură.
​Dialogul a fost unul constructiv, aplicat, făcând posibilă, pe lângă identificarea domeniilor în care pot fi dezvoltate parteneriate și identificarea unei liste de priorități cu privire la sectorul de investiții și de atragere a forței de muncă, în special din zonele rurale ale județului Bacău.