Prefectul județului Bacău a solicitat implicarea factorilor responsabili cu măsuri eficiente pentru a preveni situații de îmbolnăviri în masă pe raza județului Bacău

Prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminița Coșa, în calitate de președinte al unității locale de decizie, a condus, împreună cu subprefectul Valentin Ivancea, ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Bacău, convocat astăzi, 31.01.2018, de la ora 13.00, ca urmare a existenței focarelor de Pestă Porcină Africană în Ucraina și Republica Moldova, precum și în țara noastră, la Satu Mare.

Prefectul județului a precizat, în deschidere, că a fost necesară întrunirea Centrului Local de Combatere a Bolilor dat fiind faptul că există, în țară, o situație mai deosebită, determinată de identificarea cazurilor de Pestă Porcină Africană.

În județul Bacău a fost efectuată o analiză de risc, ce a determinat întocmirea unui program de măsuri de prevenție precum și un plan de contingență al județului.

Astfel, în ședință, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au   prezentat  Programul de măsuri pentru prevenirea apariției și extinderii Pestei Porcine Africane în efectivele de pe teritoriul județului Bacău și Planul de contingență al județului Bacău pentru Pesta Porcină Africană.

S-au purtat discuții cu grupul local de experți, evidențiindu-se că gradul de risc privind extinderea PPA este determinat de existența unor focare în țari învecinate, virusul putând fi introdus, cel mai ușor, odată cu deșeurile menajere aruncate de cetățenii aflați în tranzit. Aspectul pozitiv îl reprezintă faptul că virusul nu se transmite la om.

În principal, planul privește întărirea măsurilor de informare, conștientizare și protecție a populației, implicarea autorităților și organismelor de specialitate în acțiuni de  identificare a posibilelor cazuri și eradicarea virusului la acestea, instruirea medicilor de la societățile comerciale de porcine, informarea autorităților publice locale privind măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea acestei boli, intensificarea măsurilor în scopul respectării stricte a igienei în spațiile în care se comercializează și se consumă carne de porc, în acest sens, o atenție deosebită fiind acordată și târgurilor de animale de pe teritoriul județului Bacău.

Planul de contingență stabilește bugetul și ierarhia structurilor necesar a acționa în caz de nevoie, precum și masuri de combatere și eradicare rapidă  a bolii.

Prefectul județului Bacău a solicitat o situație la zi privind aceste târguri și autorizațiile lor.

Un alt subiect solicitat a fi discutat în cadrul acestei ședințe de către prefectul județului Bacău a fost situația privind cazurile de rujeolă identificate în județ și stadiul implementării măsurilor dispuse, precum și stadiul implementării Programului Național de vaccinare

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Bacău au informat că sunt identificate focare în municipiul Bacău, dar și în județ, în localitățile Dărmănești și Comănești. Au fost luate măsuri specifice, în colaborare cu autoritățile publice locale și medicii de familie, întrucât rujeola este o boală tratabilă, dar virusul se transmite foarte rapid în rândul populației, inclusiv  pe calea aerului.

De asemenea, este în derulare Campania de vaccinare în rândul populației, și au fost desfășurate și acțiuni de control privind implementarea acesteia.

Prefectul județului Bacău a subliniat importanța monitorizării și acțiunilor operative în această situație și a cerut, imperativ, implicarea maximă a instituțiilor responsabile.

A reamintit de videoconferința Ministerului Sănătății susținută pe tema Programului Național de Vaccinări, în care au fost prezentate detaliat măsurile specifice.

De asemenea, a mai subliniat că, prin ordin al prefectului, sunt desemnate structurile de specialitate  care acționează în mod diferențiat pe tipuri de risc, precum și comisii mixte, acolo unde a fost cazul, pentru acțiuni operative de verificare, îndrumare și control în teren.

A solicitat de urgență prezentarea planului de măsuri pentru limitarea epidemiei de rujeolă și a anunțat că Centrul Local pentru Combaterea Bolilor precum și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, prin Grupurile de suport tehnic specifice pe tipuri de risc, se vor întruni ori de câte ori va fi necesar.