Prefectul județului Bacău a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență în ședință extraordinară pentru analiză și măsuri în vederea punerii în siguranță a conductei de alimentare cu apă Valea Uzului – Bacău

Astăzi, 24 octombrie 2018, de la ora 13.00, prefectul județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa și subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, au condus ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Pe ordinea de zi a fost prezentarea „expertizei tehnice pentru stabilirea cauzelor ce au generat avariile și soluțiile tehnice de punere în siguranță a conductei de alimentare cu apă a municipiului Bacău” de către conducerea SC CRAB SA (Compania Regională de Apă); prezentarea „raportului sinteză încheiat de Grupul de suport tehnic de specialitate din cadrul CJSU Bacău  și alte instituții cu atribuții în domeniu, privind cauzele care au generat avariile la conducta de alimentare cu apă Valea Uzului – Bacău” de către reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții Bacău, Consiliului Județean Bacău, Serviciului pentru Gospodărirea Apelor Bacău, Sucursala regional CFR Galați, SC CRAB SA, unitatea administrativ teritorială Municipiul Bacău și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; aprobarea „Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pentru obiectivele hidroenergetice din județul Bacău” realizat de Hidroelectrica –S.H. „Bistrița” Piatra Neamț.

În urma analizelor, au fost aprobate măsuri concrete și urgente de punere în siguranță a conductei de alimentare cu apă a municipiului Bacău, respectiv realizarea în regim de urgență a studiilor geotehnice, expertizei tehnice și întocmirea unui program special de urmărire a comportării în exploatare pentru toată conducta de aducțiune.

De asemenea, au fost făcute propuneri de completare a Planului de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale pentru obiectivele hidroenergetice din județul Bacău de către Hidroelectrica –S.H. „Bistrița„ Piatra Neamț, urmând a fi analizat și aprobat într-o ședință ulterioară.