Planului de calitate a aerului pentru municipiul Bacău

Primăria Municipiului Bacău anunță publicul asupra inițierii procesului de elaborare a
Planului de calitate a aerului pentru municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot,
conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Anunțul poate fi citit în detaliu aici si Planul de calitate al aerului 04.10.2018
conform prevederilor art. 21, alin (2), lit a) din Legea 10412011 privind calitatea aerului inconjurator, in baza art. 41 alin. (1) din Hotararea 25712015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de mentinere a calitatii aerului, Consiliul Judetean Bacau elaboreaza Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Bacau
  • Anexa nr. 1 – Propuneri de masuri –  scenariul I,
  • Anexa nr. 2 – Propuneri de masuri –  scenariul II,
  • Anexa nr. 3 – Lista instalatiilor IPPC din judetul Bacău,
  • Anexa nr. 4 – lista localitatilor ce dispun de retea de  gaze naturale,
  • Bibliografie