Noi constatări ale ratei de incidenţă cumulată în unităţi administrative  teritoriale din județul Bacău

În Ședința Extraordinară a C.J.S.U. Bacău din 22 decembrie 2020, desfășurată în sistem audio-conferință, a fost reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 69 din 08.12.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 1065 din 11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

          În urma reevaluării situației localităților prevăzute în anexă la Hotărârea C.J.S.U. Bacău nr. 69 din 08.12.2020, se constată următoarele:

–          a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 1,5/1000 de locuitori în 10 localități: Mănăstirea Cașin, Oncești, Sascut, Sănduleni, Livezi, Răcăciuni, Tătărăști, care înregistrau cazuri de îmbolnăviri în procent mai mic decât 3/1000 locuitori, dar și în Odobești, Pârjol și Scorțeni, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri era mai mare de 3/1000 de locuitori;

–      a scăzut rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri sub 3/1000 de

locuitori în localitatea Răchitoasa;

–          se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori în 3 localități:  Buciumi, Nicolae Bălcescu, Racova;

–      se menține rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de

3/1000 de locuitori în localitatea Onești;

          Totodată, se constată rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și în localitățile  Helegiu, Palanca, Zemeș, precum și rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri mai mare de 3/1000 de locuitori în localitatea Bogdănești.

Pentru localitățile Buciumi, Nicolae Bălcescu, Racova, Helegiu, Palanca, Săucești, Răchitoasa, Zemeș, dar și Onești și Bogdănești, se mențin, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 1065 din 11.12.2020, potrivit Hotărârii nr. 73 a C.J.S.U. Bacău.

Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău pot fi vizualizate în întregime, cu anexa aferentă, precum și lista cu unitățile administrativ-teritoriale evaluate/reevaluate pentru care se impun măsurile prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 1065/11.12.2020, accesând link-ul: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/informare-publica-covid-19/