Moment de bilanț la Instituția Prefectului – Județul Bacău

Astăzi, 7 februarie 2019, de la ora 12.00, în ședința organizată la Centrul de Afaceri și Expozițional din Bacău, a fost prezentat Raportul anual de activitate al Instituției Prefectului – Județul Bacău pe anul 2018.

La ședință au fost invitați să participe parlamentari bacăuani, autoritățile publice locale, conducătorii serviciilor publice deconcentrate și ai structurilor județene ale Ministerului Afacerilor Interne,  reprezentanții sindicatelor și patronatelor, ai clerului și universităților din Bacău, alaturi de reprezentanții mass-media.

Raportul de activitate a evidențiat acțiunile și proiectele inedite, prin care anul 2018 se deosebește de anii anteriori, fie că este vorba de o nouă abordare a implementării Sistemului de Control Intern Managerial, privind operaționalizarea activității instituției atât în verificarea modului de aplicare a actelor normative la nivelul judeţului, cât și pe toate categoriile de servicii publice oferite cetățenilor, de gestionarea promptă și eficientă a tuturor situațiilor de urgență, de renovarea clădirii Palatului Administrativ sau de implicare activă în viața comunității.

Prefectul județului, Maricica Luminița-Coșa a mulțumit tuturor colaboratorilor pentru implicare și pentru profesionalismul dovedit în gestionarea tuturor situațiilor cu care județul s-a confruntat în anul 2018, precum și în rezolvarea problemelor sesizate de băcăuani, apreciind că toate eforturile au fost făcute pentru ca „Instituția Prefectului Județului Bacău să fie mai aproape de cetățeni”.

Subprefectul județului, Valentin Ivancea, la rândul său, a mulțumit tuturor celor care au acordat aprecieri susținând: „pe noi ne va evalua cetățeanul; în funcție de cum percepe acesta că ne-am făcut datoria, așa ne-am îndeplinit obiectivele”.

Materialele prezentate pot fi studiate pe pagina oficială a instituției https://bc.prefectura.mai.gov.ro/.