Modele de femei de succes prezentate în „Săptămâna egalității de șanse între femei și bărbați”, celebrată în perioada 8-15 mai 2021

Sub egida Săptămânii egalității de șanse între femei și bărbați, celebrată în perioada 8-15 mai 2021, Comisia Județeană pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați Bacău, prin președintele acesteia, director exececutiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bacău , domnul Teodor Agachi, în parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Bacău,  aduce în atenția societății civile importanța asigurării echilibrului între viața profesională și cea privată, revalorizarea  rolului femeii  în diverse domenii vizibile și mai puțin vizibile, având în vedere faptul că ele sunt principalele furnizoare de grijă și îngrijire în familie, precum și a participării echilibrate a femeilor și bărbaților la decizie.

În acest sens, în data de 12 mai 2021, în cadrul ședinței Comisiei judetene pentru egalitate de șanse între femei și bărbați Bacău, susținută în sistem on-line, s-au prezentat modele de femei de succes ale comunității noastre, precum doamna doctor Drăghici Geta, doamna consilier județean Ergamin Anca, doamna director de la Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan” Huțuțui Luminița, doamna doctor Țaga Aurelia, doamna președinte FSC Bacău Achihăi Gabriela, doamna vicepreședintă a Patronatului Intreprinderilor Mici și Mijlocii Plantos Gina, doamna vicepreședintă a Organizației de femei  din cadrul Blocului Național Sindical Zîrnea Sorina, doamna președintă a Comisiei de Femei din partea CNSLR-FRAȚIA – filiala Bacău Oprișan Polixenia.

Potrivit acestora, nu este un tipar de urmat al succesului, ci, prin parteneriatul din cadrul familiei, prin susținere, prin voință, prin dăruire și multă muncă, se pot bucura de succes în carieră atât femeile, cât și bărbații.

Totodată, realitatea evidențiază că evoluția unei societăți democratice europene tinde spre realizarea unei participări echilibrate a femeilor și bărbaților la decizie.