Măsurile care vizează activitatea cu publicul a operatorilor economici HoReCa nu sunt lăsate la discreția autorităților administrative, ci sunt supuse rigorilor legii

🚩 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău (CJSU), reprezentat prin președinte Sorin Gabriel Ailenei, în calitate de prefect al județului Bacău, a formulat recurs împotriva sentinței civile nr. 612/2020 din 3.11.2020 pronunțată de Tribunalul Bacău, ca fiind nelegală.

Instanța de judecată a hotărât anularea art. 2 alin. (7) din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău nr. 44/2020, ce prevede măsurile referitoare la industria HoReCa, precum și suspendarea acestui articol până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu toate acestea, obligațiile în sarcina operatorilor economici din industria HoReCa rămân, deoarece aceleași măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 sunt prevăzute la   art. 6, punctul 1 din Anexa nr. 3  – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc, din Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020 , iar acest act normativ are aplicabilitate generală, la nivel național și este în vigoare.

🚩 Măsura este limitată în timp și încetează de îndată ce va înceta și cauza care a determinat-o, respectiv scăderea ratei de incidență cumulată a cazurilor de îmbolnăviri în ultimele 14 zile sub pragul de 3/1000 de locuitori.

🚩 La fel ca alte 7 hotărâri anterioare ale CJSU Bacău, Hotărârea nr. 44/15.10.2020 conține măsuri graduale de combatere Covid-19 pentru industria HoReCa, în sensul că activitatea cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor este permisă:

–        fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulate a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mica sau egală cu 1,5/1000 de locuitori;

–        fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Însă, la depășirea ratei de incidență de 3/1000 de locuitori, această activitate este interzisă, potrivit art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, actualizată prin H.G. nr. 967/12.11.2020, în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările  ulterioare.

Or, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bacău a procedat întocmai, întrucât rata incidenței cumulate calculate la data de 15.10.2020 la nivelul municipiului Bacău era în valoare de 3,38/1000 de locuitori, potrivit analizelor Direcției de Sănătate Publică Bacău.

🚩 La depășirea pragului de 3/1000 de locuitori, interzicerea temporară a activității cu publicul a operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în interiorul clădirilor nu trebuia determinată de rezultatul vreunei anchete epidemiologice, fiind reglementată legal, fără echivoc.

🚩 În toate cazurile se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

🚩 Guvernul României a adoptat mai multe acte normative ce reglementează măsuri care au ca scop sprijinirea angajatorilor cu activitatea redusă/întreruptă total sau parțial, asigurarea veniturilor angajaților pe perioada întreruperii temporare a activității, menținerea locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de pandemie, evitarea concedierilor colective și prevenirea creșterii ratei șomajului.

🚩 Măsurile specifice de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor, din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor au fost stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 1493/2788/149/2020.

🚩 Ministerul Muncii și Protecției Sociale a implementat măsura acordării indemnizației (șomajului tehnic) prevăzută de O.U.G nr. 30/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2020. (a se vedea Ordinul

🚩 Măsura instituită prin O.U.G. nr. 92/2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2020, referitoare la decontarea procentuală din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de către angajatorii care au avut angajați cu contracte individuale de muncă suspendate în perioada stării de urgență sau alertă, s-a aplicat și în domeniul HoReCa, fiind cu un impact pozitiv asupra societăților din acest domeniu.

🚩 Măsuri de sprijin destinate angajatorilor sunt reglementate și prin O.U.G. nr. 132/2020, inclusiv pentru agenții economici din domeniul HoReCa.

Ne dorim măsuri eficiente care să rezolve problema efectelor pandemiei de Covid-19 și diminuarea cazurilor de îmbolnăviri cu o cât mai mică afectare a populației și sectoarelor de activitate. Prin toate măsurile legale stabilite de factorii decidenți de specialitate s-a urmărit ca, doar în situații excepționale și cu deplina respectare a prevederilor art. 53 din Constituție, să se ia măsuri restrictive care să protejeze viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, precum și valori materiale și culturale importante prin măsuri și acțiuni de prevenire și avertizare a populației, precum și de limitare ori înlăturare a consecințelor unor astfel de situații. Chiar dacă hotărârea instanței de fond ar rămâne definitivă, obligațiile stabilite în sarcina HoReCa rămân, fiind stipulate de H.G. nr. 856/2020, actualizată ulterior.  Astfel, recursul  formulat de CJSU Bacău față de sentința Tribunalului Bacău referitoare la măsuri privind activitatea agenților economici din doemniul HoReCa, nu elimină obligativitatea acestora de a respecta legea. Subliniem faptul că H.G. nr. 856/2020 este un act administrativ cu caracter normativ, în vigoare, care își produce efectele, întrucât nu a fost anulat/suspendat de către instanță competentă și nici modificat/abrogat de către autoritată publică emitentă”, a precizat prefectul județului Bacău și în calitatea sa de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău.