Măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral din 27 septembrie 2020

Prefectul Sorin Ailenei solicită primarilor şi preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare să aplice măsurile stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi MInisterului Afacerilor Interne nr. 1594/140/16.09.2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea ăn siguranță a procesului electoral. PDF

„Este prioritar ca procesul electoral să se desfășoare corect și în siguranță pentru toți participanții, aplicând măsuri legale și necesare, stabilite de ministerele de resort.”, precizează prefectul județului Bacău.