Măsuri prevăzute de lege ce trebuie aplicate și respectate în unitățile administrative teritoriale, în funcție de incidența cumulată la 14 zile a cazurilor de COVID 19

Prin Hotărârea de Guvern nr. 432 din 13 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în unităţile administrative teritoriale se vor aplica, în principal, următoarele măsuri, în funcţie de incidenţa cumulată la 14 zile:

 • în spațiile publice, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura;
 • se asigur măsurile de continuitate a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, după un program de lucru al angajaților, stabilit potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de situația epidemiologică, cu avizul Direcției de Sănătate Publică Bacău;
 • sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
 • sunt interzise reuniunile cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private;
 • activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, fără spectatori;
 • se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;
 • activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății;
 • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise
  • cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
  • cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  • este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
 • la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;
 • activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
 • organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate;
 • se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități;
 • se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 • se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 • se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
 • se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății;
 • se permite, în condițiile legii, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea unor măsuri de protecție;
 • se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane;
 • în interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
 • în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu unele excepții;
 • în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu unele excepții;
 • în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei pentru întreaga săptămână în intervalul orar 20,00-5,00, cu unele excepții;
 • se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unele excepții și potrivit
  Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare; în excepțiile permise, se prezintă legitimația de serviciu/adeverința eliberată de la locul de muncă/declarația pe propria răspundere, după caz;
 • în absența unor reglementări contrare la nivel național, se permite intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană;
 • se suspendă zborurile efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, cu unele excepții și potrivit Legii nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități;
 • transportul aerian, feroviar, rutier și naval permis se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecție, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, potrivit Legii nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă:
  • fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
  • fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  • este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă:
  • fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
  • fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-22,00, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  • doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
 • măsurile de mai sus se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 • în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți mai sus  este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;
 • prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu unele excepții, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
 • nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 • se limitează gradul de ocupare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, prevăzute de lege, la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora, în localități în care se practică schiul și alte sporturi de iarnă, precum și în stațiunile de la malul Mării Negre;
 • se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-21,00;
 • în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/ prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori;
 • se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea pentru întreaga săptămână în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori;
 • în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară;
 • în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și activitatea barurilor, cluburilor și discotecilor;
 • se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
 • se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitor;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă:
  • fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
  • fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
  • este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
 • se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;
 • se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății;
 • se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului sănătății;
 • operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;
 • activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății;
 • în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății;
 • la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă cazarea în condiții de carantină;
 • se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor;
 • activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale;
 • pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității permite;
 • în situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

 

Atragem atenția că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

 

Măsuri specifice instituite în perioada sărbătorilor:

 • în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 1 mai-2 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;
 • în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 8 mai-9 mai 2021, în intervalul orar 20,00-5,00 pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii Ramazan;
 • în ziua de 30 aprilie 2021, operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, își pot organiza și desfășura activitatea în intervalul orar 5,00-20,00;
 • în intervalul orar 20,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
 • În județul Bacău, pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, pentru verificarea respectării măsurilor legal instituite de prevenire a răspândirii virusului, dar și de siguranță în traffic, pentru asigurarea operativității în intervenții, în perioada 30.04.2021 – 03.05.2021, se va acționa cu 130 de jandarmi, 64 de pompieri, 998 de polițiști, 381 patrule auto, 28 patrule pedestre.

 

 

Precizări

Centrele de vaccinare si cabinetele medicale nu se închid la ora 18:00 în județele cu incidența peste 4/1000 de locuitori iar persoanele pot merge pentru tratament și după orele 20:00, dacă este cazul!

Rata de incidență cumulată la 14 zile în unitățile administrative teritoriale (uat-urile) din județul Bacău se constată în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău. Prin hotărârile CJSU Bacău se stabilesc, la 14 zile, localitățile în care se aplică corespunzător măsurile prevăzute de actele normative pentru prevenirea și combaterea Covid-19, în vigoare, precum și scenariile după care se desfășoară activitatea în unitățile de învățământ preuniversitar în uat-urile din județul Bacău, potrivit ratei de incidență cumulată la 14 zile.

Pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Bacău, al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Bacău și al Direcției de Sănătate Publică Bacău sunt puse la dispoziție toate informațiile necesare și măsurile legale necesar a fi aplicate.

 

 

Date de contact pentru informații utile de prevenire și combatere COVID-19

La nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bacău și a Direcției de Sănătate Publică Bacău sunt puse la dispoziția cetățenilor  date de contact pentru informații utile de prevenire și combatere COVID-19.

La nivelul Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Bacău sunt funcționale următoarele date de contact:

 • numere de telefon mobil, cu posibilitate de primire mesaje prin aplicația whatsapp:
 • 0747106406 – DSP
 • 0756 041535 și 0753.106289 – ISUJ
 • 0747 298245 – IJJ
 • 0748 142619 – IPJ
 • numere de telefon fix:
 • 0234525193
 • 0234581712
 • e-mail: cjcci@isubacau.ro
 • numere fax:
 • 0372707794
 • 0234518670

La nivelul Direcţiei de Sănătate Publică Bacău funcţionează o linie telefonică de urgenţă, 0729/300.130, care are program de funcţionare permanent, precum și un CALL CENTER – 021/414.4434, care are program de funcţionare în intervalul orar 08.00-22.00.

Recomandări

Având în vedere menținerea la nivelul județului Bacău a circulației comunitare a virusului, DSP Bacău reiterează următoarele recomandări:

 • Păstraţi o igienă riguroasă a mâinilor: spalaţi-vă corect, ori de câte ori este nevoie, minim 20 de secunde!
 • Schimbaţi-vă hainele, imediat ce aţi ajuns acasă!
 • Dezinfectaţi obiectele personale, inclusiv telefonul mobil!
 • Este interzis a se folosi obiecte în comun (caiete, fişe, pixuri, etc)
 • Purtaţi obligatoriu mască în spaţiile publice închise!
 • Masca trebuie să acopere nasul, gura şi bărbia!
 • Pentru a vă curaţa casa şi obiectele, folosiţi soluţii pe baza de clor!
 • Evitaţi locurile aglomerate !
 • Igiena respiraţiei înseamnă ca atunci când tuşiţi sau strănutaţi, o faceţi în pliul cotului!
 • Păstraţi mereu faţă de alte persoane o distanţă de aproximativ 2 m!
 • Nu recurgeţi la gesturi de socializare precum datul mâinii, îmbrăţişări!