La nivelul Instituției Prefectului județului Bacău, sunt aproape de final activitățile privind organizarea scrutinului electoral ce se va desfășura în data de 27 septembrie 2020, pentru alegerea autorităților administrației publice locale – „ Îndemn cetățenii județului Bacău să meargă la vot. Fac un apel la responsabilitate, calm și răbdare, pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.”

          La această dată, sunt aproape de final activitățile privind organizarea scrutinului electoral ce se va desfășura în data de 27 septembrie 2020, pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

          În acest sens, au fost încheiate sesiunile de instruire a președinților, locțiitorilor și operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din județul Bacău, susținute de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău, Serviciul Județean de Statistică, Autoritatea Electorală Permanentă și Direcția Județeană de Telecomunicații, cu sprijinul Instituției Prefectului județului Bacău, precum și simulările generale pentru verificarea funcționării sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, desfășurate de Direcția Județeană de Telecomunicații.

Au fost aduse la cunoștința primarilor și președinților birourilor electorale de circumscripție prevederile Ordinului nr. 140/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi aplicate și respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS Cov-2.

          Au fost pregătite toate materialele necesare celor 635 de secții de votare din județul Bacău, care vor fi predate președinților celor 93 de birouri electorale de circumscripție, pe bază de proces verbal, de către reprezentanții Instituției Prefectului județului Bacău, însoțiți de reprezentanți ai structurilor județene ale M.A.I., în preziua alegerilor. Totodată, se vor distribui măști și mănuși de protecție pentru personalul tehnic și pază, respectiv membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Materialele necesare votării sunt sub paza reprezentanților structurilor de arme ale Ministerului Afacerilor Interne de la nivel județean.

În perioada 26 – 28 septembrie 2020, la nivelul Instituției Prefectului județului Bacău este asigurat serviciul de permanență.

          Au fost efectuate demersurile necesare în vederea instituirii măsurilor de pază și ordine publică pentru buna desfășurare a scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020.

Au fost întreprinse măsuri specifice, în vederea primirii materialelor și buletinelor de vot de la președinți, locțiitori și operatori de calculator, după finalizarea scrutinului electoral, fiind stabilit un flux de primire pe bază de programare, pe intervale orare, astfel încât să se desfășoare în mod eficient procesul de predare a materialelor de la secțiile de votare, după finalizarea alegerilor și pentru prevenirea răspândirii infectării cu SARS Cov-2.

Pe site-ul Instituției Prefectului – județului Bacău sunt postate toate informațiile specifice privind legislația și documentele de interes public emise de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 4 Bacău, care vizează organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. Totodată, sunt postate măsurile necesar a fi respectate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Persoanele interesate pot accesa: https://bc.prefectura.mai.gov.ro/alegerilocale2020/.

„Este important să ne asigurăm că procesul electoral se va desfășura în cele mai bune condiții de siguranță și protecție pentru toți participanții. Au fost depuse toate eforturile umane, materiale, informaționale și financiare pentru ca cetățenilor să li se asigure buna exercitare a dreptului de vot.

Îndemn cetățenii județului Bacău să meargă la vot. Este un drept recâștigat în decembrie 1989 și este un semn al maturității democratice.  Cu toții trebuie să ne asumăm responsabilitatea alegerii. Acum învestim aleșii locali cu autoritate. Și această autoritate capătă greutatea răspunderii prin participarea masivă a cetățenilor la vot.

Fac un apel la responsabilitate, calm și răbdare, pentru a se respecta măsurile de ordine și măsurile de sănătate publică, deopotrivă, necesar a fi aplicate și respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral.”, a declarat prefectul județului Bacău, Sorin Ailenei, în preajma alegerilor locale.