Întrunirea Comisiei județene privind incluziunea socială

👉 Am condus întrunirea Comisiei județene privind incluziunea socială, care a avizat astăzi Planul de acțiune pe 2023 pentru serviciile sociale administrate & finanțate de Consiliul Județean Bacău şi organizate în subordinea DGASPC.
📌 Planul prevede mai multe direcții de intervenție, între acestea distingându-se incluziunea socială a copiilor cu dizabilități, protecția persoanelor vârstnice şi combaterea flagelului violenței domestice a cărui recrudescență recentă – confirmată de tot mai desele ştiri şi reportaje pe acest subiect – ar trebui să dea tuturor de gândit.
🤝 Am remarcat progresul făcut în ultimele luni de DGASPC care parcurge o laborioasă etapă de restructurare instituțională şi reaşezare a culturii organizaționale, având ca premisă & prioritate preocuparea față de beneficiarul final.
👉 Peste tot, inclusiv la DGASPC, se manifestă o latentă rezistență la schimbare, dar trenul schimbării nu va putea fi oprit de nimeni, mai ales atunci când măsurile propuse spre implementare se legitimează şi fundamentează tocmai pe rațiunea protecției celor mai vulnerabili dintre concetățeni. Rațiunea de a fi a DGASPC, în definitiv.