Informare de presă din 25 martie 2020

Marţi, 24 martie 2020, Guvernul României a emis Ordonanţa Militară nr. 3 care prevede măsuri suplimentare pentru combaterea coronavirusului, după cum urmează:

 

 

 1. Circulaţia persoanelor

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

 

 1. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

 

Circulația persoanelor peste 65 de ani în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

 

 

 1. Verificarea motivului deplasării
 • Angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator.

 

 • Persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

 

 • Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute mai sus, se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, care trebuie să cuprindă:
 • numele și prenumele,
 • data nașterii,
 • adresa locuinței,
 • motivul și locul deplasării,
 • data și semnătura.

 

 • Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

În acest sens, cetăţenii care optează pentru acest mod de prezentare a documentelor pot accesa link-ul: https://declaratie.egovernment.ro/.

 

 • Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 

 

III. Carantinarea şi izolarea la domiciliu pentru cei care intră în România

Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România. Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

 

Nerespectarea acestor măsuri atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

 

 1. Persoanele fără adăpost
 • Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

 

 • Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean de coordonare și conducere a intervenției.

 

 

 1. Asigurarea distanţei de siguranţă de 1,5 metri
 • Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.
 • Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători.
 • Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuși și măști.

 

 

 1. Suspendarea zborurilor dinspre şi către Germania şi Franţa
 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
 • Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.
 • Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 23.00, ora României.

 

 

VII. Intervenţia Ministerului Apărării Naţionale

Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;

b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;

c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

 

 

VIII. Verificarea prin sisteme de comunicaţii şi aplicaţii informatice a condiţiilor de carantinare şi izolare la domiciliu

Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

 

 

 1. Documente expirate

Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

 

 

 1. Măsuri tranzitorii şi finale
 • După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin. (21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins:

„Suspendarea temporară a activității comerciale potrivit alin. (1) nu se aplică:

 • vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.”

 

 • Prevederile art. 4 și 5 din Ordonanța militară nr. 2/2020 își încetează aplicabilitatea.

 

 • Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul prezentei ordonanțe militare.