Inaugurare iluminat clădire Palat Administrativ – Bacău

Joi, 22.08.2019, clădirea Palatul Administrativ Bacău a îmbrăcat o haină nouă. O preocupare continuă a subprefectului județului Bacău, domnul Valentin Ivancea, de a reabilita și pune în valoare clădirea cea mai reprezentativă istoric și arhitectural pentru Bacău, s-a concretizat prin lucrări de reabilitare a fațadei clădirii și modernizarea iluminatului clădirii istorice.
În urma încheierii unui parteneriat cu un agent economic din sfera privată, compania românească Electromagnetica București, care a preluat integral costurile proiectului, s-a reușit modernizarea sistemului de iluminat arhitectural, în baza proiectului tehnic existent, pentru fațadele Palatului Administrativ care au fost restaurate. S-au montat lămpi cu tehnologie LED de ultimă generație, puse la dispoziție cu titlu gratuit, costul total al intervenției ridicându-se la peste 20.000 euro.
Palatul Administrativ este un imobil a cărui construcție a început acum 130 de ani (1889). Clădirea dispune de 6500 mp utili și deservește atât Consiliului Județean, cât și Instituției Prefectului-județul Bacău.
Reamintim că în anul 2017, sub coordonarea subprefectului Valentin Ivancea, s-au derulat lucrări de restaurare a mai multor componente din Palatul Administrativ: înlocuirea cercevelelor pe tocul existent la toate ferestrele din podul clădirii, a geamurilor, restaurarea scărilor de acces de pe fațada posterioară.
În 2018, s-au efectuat lucrări de intervenție vizând restaurarea prin sablare a fațadelor, precum și tratarea cu soluții de curățare a acestora, refacerea tencuielilor unde a fost necesar, a profilelor, cornișelor și repararea sistemului de colectare a apelor pluviale. Intervențiile s-au derulat cu toate avizele din partea instituțiilor abilitate, Direcția de Cultură, dar și sub directa supervizare a arhitectului Doru Anghel, reputat specialist în astfel de lucrări.
Sumele alocate în intervalul 2017 – 2019 pentru restaurarea fațadelor Palatului Administrativ s-au cifrat la peste 55.000 de euro, sume alocate din bugetul de stat anual.
„Este unul din proiectele mele de suflet prin care am arătat că știm să ne respectăm trecutul, istoria. Această clădire este un veritabil blazon pentru istoria Bacăului, o emblemă care trebuia readusă la strălucirea de odinioară. Încă de la preluarea mandatului mi-am trasat acest obiectiv” – Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău.