În ședința Comisiei județene de dialog social din 26 iulie a.c., au fost discutate aspecte privind dinamica câştigurilor medii salariale nete reale din judeţul Bacău şi din întreaga economie naţională, în urma aplicării Legii unitare şi a noului Cod Fiscal începând cu anul 2018

  

Joi, 26 iulie 2018, începând cu ora 1100, la sala mică a Palatului Administrativ, prefectul județului Bacău, doamna Maricica-Luminiţa Coşa a condus şedinţa lunară a Comisiei de Dialog Social.

Potrivit  ordinii de zi, a fost supus discuțiilor un material prezentat de directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică Bacău, doamna Eugenia Harja privind „dinamica câştigurilor medii salariale nete reale din judeţul Bacău şi din întreaga economie naţională, în urma aplicării Legii unitare şi a noului Cod Fiscal începând cu anul 2018”.

Au fost făcute precizări cu privire la modalitatea de calcul a indicatorului privind dinamica salarială, care, în primul semestru al anului 2018, a fost constituit în principal din salariile încasate urmate de prestaţiile sociale şi veniturile obţinute din vânzările directe de la nivelul gospodăriilor şi din agricultură.

Materialele prezentate pot fi consultate accesând http://bc.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/19/2018/07/OZ-mat-DS-26.07.2018.pdf.