În prezent, în 9 unități administrative teritoriale din județul Bacău activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3

Joi, 29.10.2020, s-a desfășurat Ședința Extraordinară a C.J.S.U. în sistem audio-conferință în cadrul căreia au fost actualizate și aprobate scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ținând cont de evoluția situației epidemiologice la nivelul UAT-urilor din județ.

Astfel, prin Hotărârea nr. 51 a C.J.S.U., în 9 unități administrative teritoriale – municipiul Bacău, Buhuși, Bârsănești, Filipești, Itești, Letea Veche, Măgura, Sărata, Săucești, activitatea de învățământ se desfășoară on-line, potrivit scenariului 3.

De asemenea, a fost și reevaluată situația privind incidența cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în localitățile prevăzute în anexa Hotărârii C.J.S.U. Bacău nr. 44 din 15.10.2020, în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în H.G. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15.10.2020 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în UAT-urile/ localitățile unde rata incidenței cumulată a cazurilor a atins 1,5/1000 locuitori, respectiv 3/1000 locuitori.

În urma acestei reevaluări, prin Hotărârea nr. 52 a C.J.S.U., se mențin măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020, în mod corespunzător, pentru localitățile Onești, Târgu Ocna, Bârsănești, Faraoani, Mărgineni, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori și, respectiv, în localitățile Bacău, Filipești, Hemeiuș, Itești, Măgura și Sărata, în care se constată incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 3/1000 de locuitori.

Totodată, s-a constatat incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile (15.10.2020-29.10.2020) mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori pentru localitățile Letea Veche și Săucești, respectiv mai mare de 3/1000 de locuitori, pentru orașul Buhuși,  cărora li se aplică, în mod corespunzător, măsurile stabilite în Hotărârea de Guvern nr. 856 din 14.10.2020.