Fondurile nerambursabile guvernamentale și europene pe multiple domenii sunt disponibile în atenția UAT – urilor și a altor potențiali beneficiari

Fondurile europene sunt o sursă valoroasă de finanțare pentru economia oricărui stat membru UE, cu atât mai mult în această perioadă dificilă, având în vedere criza economico-financiară globală. În acest sens, Guvernul României a inclus ca și prioritate în programul de guvernare, creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene.

În contextul dezvoltării durabile, atât fondurile guvernamentale, cât și alte fonduri nerambursabile și instrumente financiare de sprijin, prezintă o relevanță deosebită.

Pentru  a  veni  în  sprijinul  unităților administrativ teritoriale din județ, în anul 2021, au fost realizate 24 de informări specifice privind accesarea finanțărilor in domeniul drepturilor omului si combaterii discriminărilor, accesarea finanțărilor în domeniul IT și digitalizare, accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, Finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordine, obținerea finanțărilor în domeniul colectării, reciclării, deșeurilor reziduale, respectiv: Strategia pentru Tranziția României spre Economia Circulară 2030 (ROCES), Programul Național de Investiții ,,Anghel Saligny”, Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare ȘI Instrumente Financiare 2021-2027, Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Programul Orizont Europa cu privire la Premiul UE pentru Femeile Inovatoare și Componenta 10 din PNRR-fondul local. De asemenea, s-au transmis informări privind toate finanțările disponibile actualizate de ADR Nord Est și disponibile prin accesare a link-ului: https://www.adrnordest.ro/ce-oferim/mediul-public/surse-de-finantare-disponibile și s-a oferit sprijin pentru depășirea eventualelor greutăți întâmpinate sau blocaje în accesarea sau implementarea proiectelor cu finanțare națională/europeană/internațională.

De la începutul acestui an, au fost deja făcute noi informări către unitățile administrativ-teritoriale privind finanțările disponibile la data prezentă (liniile de finanțare active și documentația exhaustivă aferentă acestora).

Este important să evidențiem faptul că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat de curând o Platformă dedicată finanțărilor, cu intenția a de realiza o punte de legătură și contact permanent dintre potențialii beneficiari ai surselor de finanțare și Punctele Naționale de Contact/Punctele Focale (PNC/PF), Agențiile Naționale responsabile, AM-urile aferente domeniului dumneavoastră de interes sau Direcțiile Generale ale Comisiei Europene și/sau Agențiile Executive responsabile, în cazul în care programul de interes nu are un PNC/PF în România.

Astfel, informațiile din cadrul acestei platforme sunt orientate către beneficiarii de fonduri europene, în interesul direct al acestora și pentru a putea sprijini orice nevoie de finanțare, fie ea prin programe operaționale, comunitare sau naționale. Totodată, platforma face legătura și cu portalul  Funding & Tender Opportunities  și asigura existența unor baze de date cu informații despre proiecte depuse spre finanțare din programe comunitare, precum și cu informații despre potențialii parteneri din statele membre UE.

Pentru toate persoanele interesate, fizice sau juridice, punem la dispoziție link-urile disponibile, urmând ca fiecare să poată identifica oportunitățile de finanțare, în funcție de nevoile specifice:

 • Secțiunea Programe Operaționale poate fi vizualizată accesând:

https://oportunitati-ue.gov.ro/programe-operationale/

 • Link-urile specifice fiind următoarele:

Pentru PROGRAMELE OPERAȚIONALE:

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/po-transport/ (P.O.Transport)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/pos/

(P.O.Sănătate)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/por/

(P.O.R.)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/pocidif/

(P.O. Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/podd/

(P.O. Dezvoltare Durabilă)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/poeo/

(P.O. Educație și Ocupare)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/potj/

(P.O. Tranziție Justă)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/poids/

(P.O. Incluziune și Demnitate Socială)

https://oportunitati-ue.gov.ro/category/programe-operationale/poat/

(P.O. Asistență Tehnică)

Pentru PROGRAMELE NAȚIONALE:

https://oportunitati-ue.gov.ro/programe-nationale/

În cadrul acestui link, puteți accesa informații referitoare la următoarele programe naționale:

 • Program privind alimentarea cu apă și canalizare
 • Programul Național Apicol din România
 • Programul Național “Bani de liceu”
 • Programul Național “Bursa Profesională”
 • P4 – Cercetare fundamentală și de frontieră
 • Programul de comerț și servicii de piață
 • P3 – Cooperare europeană și internațională
 • Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023
 • Programul Național Privind Gestionarea Deșeurilor
 • Fondul de Acțiune în domeniul Managementului Energiei Durabile
 • Programul ElectricUp
 • Programul Național EURO 200
 • Femeia antreprenor
 • Infrastructura de alimentare verde în municipii
 • Programul privind creșterea eficienței energerice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație unități de învățământ
 • Program Național Împăduriri
 • Infrastructura de alimentare verde
 • Programul Româno – Elvețian pentru IMM-uri (PREIMM)
 • Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
 • Program NUCLEU
 • Timbrul Monumentelor Istorice 2021
 • Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2020-2024- Rabla Clasic
 • Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024- Rabla plus
 • Programul național de înlocuire a echipamentelor electrice și electronice uzate cu unele mai performante din punct de vedere energetic – Rabla pentru electro casnice
 • Proiecte de cercetare “ERC – Like”
 • Programul Național „Școală după școală”
 • Programul Național de Burse Școlare
 • Programul Național Rechizite Școlare
 • Programul privind construcția de locuințe de serviciu, derulat prin intermediul agenției naționale pentru locuințe, conform prevederilor h.g. Nr. 719/2016 pentru aprobarea programului „construcţia de locuinţe de serviciu”
 • Programul Termoficare
 • Programul de construcții de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
 • Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat de agenția națională pentru locuințe, conform prevederilor legii nr. 152/1998 privind înființarea ANL
 • Programul naţional privind creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe
 • Programul de construcții locuințe sociale și de necesitate
 • Programul național de construcții de interes public sau social derulat în baza anexei 3 la O.G. nr.25/2001 privind înființarea companiei naționale de investiții “C.N.I.”
 • Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
 • Programul privind elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren
 • Programul anual de actiuni pentru proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinația de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa i de risc seismic
 • Programul locuințe sociale pentru comunitățile de romi
 • Programul privind elaborarea și/sau actualizarea planurilor urbanistice generale și a regulamentelor locale de urbanism
 • PROGRAMELE COMUNITARE FINANȚATE ȘI GESTIONATE  DIRECT  DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ se pot studia accesând:

https://oportunitati-ue.gov.ro/programe-gestionate-de-comisia-europeana/

Astfel, sunt disponibile toate informațiile necesare accesării următoarelor programe:

prezentate și  alte tipuri de finanțări, respectiv: subvenții naționale, instrumente financiare, granturi SEE și norvegiene, programe de cooperare transfrontalieră:

https://oportunitati-ue.gov.ro/alte-finantari-si-instrumente-financiare/

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est realizează un Catalog al surselor de finanțare active (foarte ușor de accesat, fiind elaborat pe categorii distincte de beneficiari, respectiv: APL, ONG, IMM):

https://www.adrnordest.ro/catalogul-surselor-de-finantare-ianuarie-2022/

https://www.adrnordest.ro/storage/2022/01/catalog_surse_finantare_nr_28.pdf

ü    În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență al României -PNRR, puteți consulta și descărca documente și informații, accesând următoarele link-uri:

 • https://mfe.gov.ro/pnrr/
 • https://www.edu.ro/PNRR (include informații cu privire la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) –inițiat de Ministerul Educației – face parte din cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR)