Exercițiul de mobilizare ”MOBEX BC- 24”

În conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea națională a României, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17 din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare, republicată și în baza Planului de verificare a stadiului pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare prin exerciții și antrenamente de mobilizare, aprobat în anul 2023 prin Hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în perioada 03 – 06 IUNIE, în judeţul Bacău se desfășoară etapa propriu-zisă a Exercițiului de mobilizare denumit  ”MOBEX BC- 24”.

Activitatea este una de maximă importanță, ea fiind planificată, organizată și condusă periodic în toate județele țării, de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, structura de specialitate a Guvernului României în domeniul de referință, împreună cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale, precum și ai ministerelor/autorităților de resort cu atribuții pe linia pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Energiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor).

Potrivit scenariului exercițiului, pe timpul desfășurării acestuia se simulează punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare, valabil în perioada 2021-2024 și acoperirea financiară a acestuia prin execuția bugetului de stat pentru război, implementarea la nivelul județului Bacău a Programului cu obiectivele de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare și a Planului de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public județean.

Obiectivul principal al exercițiului constă în evaluarea potențialului economic și uman al autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici, la nivelul județului Bacău, în vederea identificării resurselor materiale, financiare și a forței de muncă necesare susținerii efortului de apărare și asigurării continuității activităților economico-sociale pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, urmând ca principalele concluzii, propuneri, eventualele dificultăți, constrângeri și limitări constatate să fie analizate la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării în vederea dispunerii măsurilor care se impun.

Relații suplimentare se pot obține de la purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și/sau pe site-ul www.anrsps.gov.ro.