ETICA

LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici – actualizată aici

ORDIN nr. 1442 / 11.07.2018 // pentru aprobarea Procedurii privind completarea şi transmiterea informaţiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici şi implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – aici

  • Raport privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului –  județul Bacău Trimestrul IV 2018 – aici
  • Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul Instituției Prefectului – județul Bacău Semestrul II 2018 – aici
  • Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în în cazul secretarilor unităților administrativ teritoriale din județul Bacău Semestrul II 2018 – aici

Consilier de etică – Alexandra Albut

Date de contact:
Camera 13
Telefon: 0234 534 224 – int.29025
E-mail: etica@prefecturabacau.ro